Recht op retour

In het kader van de Wet “Kopen op afstand” heeft u na het doen van aankopen bij ons recht op een bedenkperiode van 14 dagen na aflevering van het product (herroepingsrecht).Binnen deze periode mag een product terug worden gestuurd zonder opgaaf van reden, mits het product indien mogelijk in originele verpakking en in zo oorspronkelijk mogelijke staat is als bij aflevering en uiteraard onbeschadigd. Conform artikel 6,7,8 en 9 van de Algemene Voorwaarden.

U dient zelf de portokosten voor het terugsturen te betalen. U kunt een mail naar ons sturen binnen de 14 dagen (deze dagen gelden vanaf  één dag na aflevering) met daarin duidelijk vermeld het ordernummer. Geef in de mail aan wat u wenst te retourneren en of u dit wenst te ruilen of te laten crediteren. Wij laten u weten waar u het product naar toe kunt sturen en sturen u een retour formulier of u klikt de navolgende link aan. Retourformulier ledsolucion

Wij zullen binnen maximaal 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst uw aankoopbedrag inclusief de eventuele verzendkosten terugstorten, op de door u aangegeven wijze.
De consument draagt de kosten en het risico voor een retourzending. Wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren, zodat u een eventuele vermissing kunt claimen bij uw vervoerder.

Zie hier de tekst van artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Gratis verzending

1 jaar garantie

14 dagen recht op retour

Prijs incl. BTW

X